Usluge staračkog doma uključuju dva tipa:

    • osnovne
    • dopunkse
  •  

Osnovne usluge koje nudimo su: smeštaj, ishrana, zabavno-rekreativne aktivnosti, radno-okupacione aktivnosti, holtikultura, letnji bazen, TV sala, usluge pranja i peglanja veša, opšta zdravstvena zaštita i nega .

Dopunske usluge su: specijalistički pregledi, fizikalna terapija, izleti, uzgoj domaćih ćživotinja (jedna po osobi), frizerske usluge, bife, restoran, prodavnica, gradski i međugradski prevoz.

Za više informacija o uslugama kontaktirajte nas.